Monthly Archives: Dub 2019

Piano – prestižní stavba jižních Čech


Odborná porota složená ze zástupců Českého svazu stavebních inženýrů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje udělila 10. duna 2019 budově Piano Business Center titul „presta – prestižní stavba jižních Čech“.

Jak mimo jiné uvedla porota, ocenění bylo uděleno za významný přínos pro architekturu města České Budějovice a za mimořádně zvládnutou realizaci z urbanistického, funkčního a dodavatelského hlediska.