Monthly Archives: Lis 2022

Milan Kyzour – výstava obrazů v lobby Piana od 17. listopadu 2022


Milan Kyzour se narodil roku 1932 v Českých Velenicích. Vystudoval hudební vědu a později speciální pedagogiku na Karlově univerzitě a výtvarnou výchovu na Jihočeské univerzitě. V letech 1956–1985 působil jako ředitel Lidové školy umění v Kaplici. Rovněž pracoval jako arteterapeut v Protialkoholní léčebně v Červeném Dvoře a na Psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice.

Malovat začal koncem 50. let. V 60. letech vytvořil soubor nefigurativních akvarelů a abstraktní plátna provedená originální technologií pracující s ohněm. Inspirací k nim byl prožitek krajiny. Tvorba 70. let byla osobitou syntézou abstraktní a figurativní malby. V 80. letech vznikl soubor obrazů ztělesňujících malířovu vizi krajiny na Novohradsku a Kaplicku. Malbě a vzdělávání budoucích arteterapeutů se Milan Kyzour věnoval až do své smrti v r. 2000. Jeho malířské dílo představuje svébytný protějšek k jeho práci arteterapeuta, s níž sdílí vysokou citlivost, smysl pro barvu a hluboké promýšlení tématu.