Monthly Archives: Lis 2023

Stanislav Kadlec – výstava


Stanislav Kadlec

Narodil se v roce 1951 v Příbrami. Do svých 22 let žil v Jincích a od roku 1973 žije v Sedlčanech.

Maluje přibližně od svých 15 let. Ve své tvorbě ho zásadně posunulo kupředu setkání s akad. malířkou Hanou Hölzelovou. Navštěvoval její ateliér v Praze a později v Českém Krumlově. Naučil se mnoho z techniky kresby a malby olejem. Mimo jiné diskutovali o vnitřním smyslu malování. Později mu tato setkání pomohla v tvorbě abstraktních obrazů přírody. Začal rozlišovat přírodu na vnější – konkrétní a vnitřní, kterou můžeme vnímat jen svou intuicí.

Z dalších českých malířů mu byl vždy blízký Jan Zrzavý a František Kaván. Ve své tvorbě se věnuje malování přírody rodných Brd, Šumavy a Sedlčanska.

K vyjádření používá olejové barvy, akryly, uhel, tužky, nejvíce však suché pastely. Tato technika mu, podle jeho vlastních slov, umožňuje docílení jemných valérů, přechodů a vyjádření atmosféry místa. Také mu umožňuje co největší kontakt prstů s kreslící plochou, což umožňuje vnitřní, intuitivní kontakt s obrazem.

Maluje lesy, rybníky, slatě, květiny, louky a jiné části krajiny, ze kterých se snaží, vědomě či intuitivně složit obraz. Pokud se týká abstrakcí krajin – tak ty souvisí s autorovým vnitřním prožitkem místa a s vibracemi světla.

„Zachovávám sice kompozici, ale více si přeji, aby z obrazů byla cítit radost z malování – a o tu se chci podělit s divákem. Mé obrazy jsou prostorem otevřeným pro každého a já Vás do něho zvu“, připojuje k této pozvánce sám malíř.

Lenka Jará – výstava


Autorka Lenka Jará, se považuje za celoživotního samouka a věnuje  se, s přestávkami,  malování obrazů.

Autorka maluje převážně olejovými barvami krajiny s nádechem abstrakce, ale i čisté abstrakce. Fascinují ji převážně mraky, bouřkové mraky. Studuje je a říká: „Malba nepotřebuje žádný literární příběh nebo komentář, protože je sama nositelem všech informací. Umění má pouze a jedině vizuální účinek Pokud lidé mojí práci nerozumějí, žádná slova jim nepomohou“.