AKTUALITY

Tři zastavení Petra Fidricha v Piánu


Tři zastavení v Pianu

Projdu kolem podlouhlého jezírka před budovou a vidím CHÁRONA, převozníka, lékaře provázejícího člověka od narození až po smrt. Je to příprava na cestu delší než život. Řeka, po které pluje je cesta, která nám ukazuje kudy kráčet.  Prostor kolem sochy se naplňuje zvláštní energií a já cítím, že mi nabízí další vizi. Má svůj vlastní život, vyplněný v prostoru.  Lidově řečeno sedne si do něj jako “prdel na hrnec”.  Komunikace se sochou už je navázána a jsem pomalu odplut do budovy Piana.

V obrovském prostoru budovy stojí tady sama socha s názvem BASOVÉ BLUES. Mírně pootočená jako by nechtěla komunikovat s pianem stojícím v protějším rohu. Přesto však navazuje kontakt a můj pocit, že probíhá nějaká rezonance mezi nimi je pro mne více než duchovní. Moje představa tančící sochy kolem hrajícího piana. Doslova se spolu skamarádili ale neslyšitelné, ale slyšené tóny procházejí celým prostorem. Můj soukromý název – “DUO BAS BLUES PIANO”. Můj pocit, že prostor se naplnil a bude si žít vlastním životem je neklamný.

Projdu-li mezi těmito objekty dále do venkovní dvorany, uvidím ohraničený prostor s otevřeným nebem, jakoby trychtýřem s proudící energií. Uvidím člověka přijímajícího energii z vesmíru, obrazně řečeno někoho s, “otevřenou hlavou”, byť je symbolicky otočen k zemi. Je to SIGNÁL, že jsme v gigantickém prostoru vesmíru mozku, že jsme bytosti jedinečné v každém jednotlivci a zároveň nepatrní v malichernostech života. Do třetice se naplnil prostor a uzavřel koloběh myšlenek pomocí těchto objektů. Přirovnal bych tyto sochy v prostorách architektury k lidskému tělu, ve kterém bije srdce. Sochy dávají smysl, myšlenku, oživují tělo, které chrání srdce. Je to koloběh života.

S díky

ak. soch. Petr Fíďa Fidrich, v Českých Budějovicích 25. 9. 2022

Related Posts