AKTUALITY

Linda Čihařová – výstava


Autorka žije a pracuje v Praze. Vystudovala Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou v Praze. Ovlivněna land artem, konceptuálním i primitivním uměním vyzkoušela přechod od klasických k novým médiím i jejich kombinace. Její dílo protíná zájem o přírodní procesy, vědu a ekologii.

Různorodé krajinné ekosystémy reflektovala i na zahraničních stážích na University of New Mexico v Albuquerque, Academy Beeldene Kunste v Maastrichtu a při cestách po světě. Ráda na svých projektech spolupracuje s vědci nebo se inspiruje mikrobiologií, genetikou, ekologií i mystikou přírody. Nejdůležitějším inspiračním zdrojem je však zůstává pobyt v přírodě a splývání s ní.

Stála u zrodu projektu Trash Made, který propaguje recyklaci elektroodpadu a přetváří jej v předměty, které nalézají další využití. Spoluvytváří koncepci výtvarného programu pro děti U Studánky poznání, který se zaměřuje na kultivování vztahu k přírodě.

V současnosti pracuje na soše do veřejného prostoru s ekologickým přesahem a věnuje se malbě, ve které reflektuje přírodní procesy vedoucí ke vzniku a udržení života, funkční vztahy mezi organismy nebo současnou ekologickou situaci.

Výběr děl pro výstavu v Pianu zahrnuje díla tvořená akvarelem, olejem, emailem i pastelem a odhaluje tím autorčinu vášeň pro různé druhy médií a experimentování s nimi.

 

Related Posts